OM / ABOUT

Jag har beskrivits som en ”kreativ naturkraft” och ser mig själv som en medveten utövare och kommunikatör av empatiska val, dedikerad till att leva medvetet och målmedvetet.

Idag uppnås en stor del av människors identitetsuppfattning och syfte genom köp och användning av konsumentvaror och tjänster. Vad de flesta av oss verkligen vill ha – det vi faktiskt köper – är en känsla.

Jag får feeling av musik, konst, design, litteratur, naturen, connection och riktigt bra kommunikation.

Jag har en lång bakgrund som frilansare, men sedan Februari 2022 jobbar jag som creative copywriter på Drama Queen Comms.

 

I have been described as a ”creative force of nature”, and see myself as a mindful practitioner and communicator of empathic choices, dedicated to living consciously and with purpose.

Today, a large part of people’s sense of identity and meaning is achieved through the purchase and use of consumer goods and services. What most of us really want – what we are actually buying – is a feeling.

I feel for music, art, design, literature, nature, connection, and really good communication.

I have a long freelancing background, but since February 2022 I’m a creative copywriter at Drama Queen Comms.

%d bloggare gillar detta: